องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นำโดย นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยและนายศักดิ์ชาย ศรีวงศ์ษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมหาชัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช) จำนวน 4 ราย และเงินช่วยเหลือผู้ที่ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อโควิด -19 (ด้านการดำรงชีพ) จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin