องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
verified_user คู่มือประชาชน
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1