องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
(นายครินา ลุมวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาวกนกกาญจน์ อุคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(กองช่าง)
(นายประสิทธิ์ งอยจันทร์ศรี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายสันติภาพ ชมชื่น)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชิษณุพงษ์ อ้วนดวงดี
จ้างเหมาบริการ
นายดำรงค์ศักดิ์ พลวงค์ษา
จ้างเหมาบริการ
นายวันดี แสนสุภา
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)