องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

หนังสือพิมพ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และผู้นำชุมชนตำบลมหาชัย เข้าร่วมกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 8...
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรินทร์​ บัวชุม นายกองค์การ​บริหาร​ส่วนตำบลมหาชัย มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับ รพ.สต.มหาชัย ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ลูกจ้าง บุคลากร...
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลมหาชัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่...
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย มอบหมายให้นายฉลอง แสนสุภา นายชนะ แก่นจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน...
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย นำโดยนางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล...
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น. นางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย...
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.มหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
(นางพัชรินทร์ บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
โทร : 098-242-6474
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ sitemap
วันนี้ 2265
เดือนนี้10,325
ทั้งหมด303,795


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ